Avatar for maytandinhrive
maytandinhrive
Member since 14 Jul 2021

Máy tán đinh rive dùng để tán nối các tấm kim loại, các chi tiết bằng đinh tán, chốt tán. Máy tán đinh thường được dùng để làm chốt cho các sản... - read more

maytandinhrive
Member since 14 Jul 2021

Máy tán đinh rive dùng để tán nối các tấm kim loại, các chi tiết bằng đinh tán, chốt tán. Máy tán đinh thường được dùng để làm chốt cho các sản... - read more

-- No Items --